• Najważniejsze parametry ustawienia kół:
  • zbieżność – jest to wartość określająca położenie kół przednich bądź tylnych względem siebie.
    O zbieżności dodatniej mówi się, kiedy koła skierowane są do wewnątrz, zaś z ujemną mamy do czynienia – gdy skierowane są na zewnątrz.
  • kąt pochylenia/nachylenia – określa się tym terminem kąt zawarty między pionem a płaszczyzną koła.
  • kąt pochylenia sworznia zwrotnicy – oznacza kąt zawarty między sworzniem zwrotnicy a prostą pionową koła. Warto mieć na uwadze, że w nowszych pojazdach występują sworznie kuliste, zastępujące sworznie zwrotnicy. W takim
  • układzie dokonuje się pomiaru linii przebiegającej przez oś obrotu tych sworzni w czasie skrętu.
  • kąt wyprzedzenia osi sworznia – określa on kąt zawarty pomiędzy osią sworznia zwrotnicy a prostą linią koła, patrząc z boku na obiekt.
  • Kontrola geometrii kół
  • Utrata prawidłowych parametrów wymaga skorygowania, co dokonuje się podczas rutynowej kontroli w warsztacie samochodowym. Takie prace obejmują montaż aparatury pomiarowej na kołach oraz skontrolowanie ustawień. Następnie mechanik poprzez luzowanie połączeń i sterowanie drążkami kierowniczymi – przy jednoczesnym monitowaniu efektów zmian – ustawia prawidłowe parametry.